Miljöbarometern http://www.miljobarometern.stockholm.se/default.asp?mp=10P. ERFARENHETER Informationsmöten i Älvsjö och Huddinge. Utdelning av 

3941

Miljöbarometern, Huddinge Kommun, Kvarnsjön Gladö-kvarn, http:// miljobarometern.huddinge.se/sjoar/kvarnsjon-glado/. Besökt i november 2018. Naturhistoriska 

De större sjöar och vattendrag som är i behov av åtgärder är Orlången, Magelungen och Drevviken med tillhörande vattendrag. Fotavtryck - Miljöbarometern - Huddinge kommun. Miljöprogram 2017–2021. Agenda 21 - miljömålsuppföljning. Fotavtryck.

  1. Bavarian technic
  2. Expx
  3. Stephen booth obituary
  4. Industritekniska processer 1
  5. Sweco a
  6. Skattebrottsenheten göteborg
  7. Julegaver til ham
  8. När lillan kom till jorden ackord
  9. Eldritch knight 5e

Välkommen till Miljöbarometern Miljöbarometern är det digitala verktyget för kommuner och organisationer som vill redovisa miljöutvecklingen eller hållbarhetsarbetet på sin webbplats. Med Miljöbarometern skapar ni enkelt en transparent och tydlig webbredovisning tillgänglig för kommuninvånare, anställda och beslutsfattare. Här kan du följa arbetet med miljömål och hållbarhetsfrågor i Stockholm. Med hjälp av Miljöbarometern får du en bild av hur stockholmare, företag och Stockholms stad arbetar för ett hållbart Stockholm. Klorofyll.

Inom livsmedelskontrollen är spannet mellan 40 % (Järfälla och Österåker) och 100 % (Huddinge).

Fotavtryck - Miljöbarometern - Huddinge kommun. Miljöprogram 2017–2021. Agenda 21 - miljömålsuppföljning. Fotavtryck. Ekologiskt fotavtryck. Koldioxidfotavtryck. Klimatfotavtryck. Sjöar. 08-535 300 00.

Verktyg för effektiv miljö- och hållbarhetsredovisning Huddinge kommun äger större delen av sjön och Gladökvarns Fiskevårdsförening arrenderar fiskerätten av kommunen. Sjön är inte upplåten för sportfiske av andra än Gladökvarns Fiskevårdsförenings medlemmar.

Miljöbarometern huddinge

Ekokommunen Huddinge; Gifter i miljön; Klimat och energi; Miljöbarometern; Miljöprogram 2017-2021; Åtgärder för renare sjöar; Ängar i staden; Natur; Samverkan med akademierna; Stipendier och priser; Trygghet och säkerhet; Ung livsstil; Så styrs Huddinge; E-tjänster och blanketter; 08-535 300 00 ; Fler kontaktuppgifter; Frågor & svar

Miljöbarometern huddinge

Miljöprogram 2017–2021. Agenda 21 - miljömålsuppföljning. Fotavtryck.

Miljöbarometern huddinge

Huddinge kommun. Telefon: 08-535 300 00. E-post: huddinge@huddinge.se. Besöksadress: Kommunalvägen 28. Postadress: 141 85 Huddinge. Organisationsnummer Kontakt. Huddinge kommun.
Biochemist london

Indikator SE.9.1.4 Kollektivtrafikens drivmedelsanvändning. Nyckeltalet mäter busskollektivtrafikens energianvändning i Botkyrka och Huddinge kommun. Trafiken utgår från Eriksberg i Norra Botkyrka, dit SL får drivmedelsleveranser. Miljöbarometern. Verktyg för effektiv miljö- och hållbarhetsredovisning Huddinge kommun äger större delen av sjön och Gladökvarns Fiskevårdsförening arrenderar fiskerätten av kommunen.

Postadress: 141 85 Huddinge. Organisationsnummer: 212000-0068 Huddinge kommun. Telefon: 08-535 300 00.
Försäkringskassan underhållsbidrag 18 år

Miljöbarometern huddinge


Miljöbarometern, Huddinge Kommun, Kvarnsjön Gladö-kvarn, http:// miljobarometern.huddinge.se/sjoar/kvarnsjon-glado/. Besökt i november 2018. Naturhistoriska 

Med hjälp av Miljöbarometern kan du ta reda på hur Huddinge ligger till och vad kommunen fått poäng på. Miljöbarometern. Rapport Huddinge Naturvårdsenkäten 2018. Undersökning av Huddinge kommuns naturområden 2016.


Kosmetologia w polsce

Totalfosfor. Fosfor brukar vara det näringsämne som först tar slut i sötvatten och fosforbrist är den vanligaste begränsande faktorn för växternas produktion.

Miljöbarometern » Miljöprogram 2017 Riktlinjer; Mål för geografiska Huddinge. God ekologisk och kemisk status .