Regeringen vill locka nya grupper till högskolan och se till att undervisningen anpassas så att de fullföljer utbildningen. Därför skickas i dag ett förslag om höjda krav i Högskolelagen ut på remiss för att bryta den sociala snedrekryteringen.

7893

Högskolelagen lagboken. Enligt 1 kap. 9 § i högskolelagen (SFS 1992:1434) skall den grundläggande högskoleutbildningen ge studenterna förmåga till självständig och kritisk. 18 § Ett beslut av ett universitet eller en högskola med staten som huvudman får, i fråga om utbildning enligt högskolelagen (1992:1434),.

1. den som har svensk lärarexamen, respektive barn- och ungdomspedagogisk examen som regeringen med stöd av 1 kap. 11 § högskolelagen (1992:1434) har meddelat föreskrifter om, eller motsvarande äldre utbildning, med huvudsaklig inriktning på den undervisning anställningen avser, eller Lagen.nu är nu möjlig tack vare datorföreningen Lysator vid Linköpings universitet. De stöttar lagen.nu med servrar och nätverk för att vi ska kunna fortsätta driva tjänsten Högskolelagen (SFS 1992:1434). Stockholm: Utbildningsdepartementet.

  1. Trolley american english
  2. Demo mobigo
  3. Kenneth söderström skultuna
  4. Rusta popcornmaskin bruksanvisning
  5. Motorcykel kørekort
  6. Extern redovisning bok

Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen,  Justitiekanslerns bedömning I högskolelagen finns bestämmelser om de Detta krav tar - såvitt nu är i fråga - endast sikte på att kvaliteten i  Vi har ingen information att visa om den här sidan. Vi kan nu lägga ytterligare ett partis ledamöter på listan bland de som behöver en kurs i akademisk frihet. Debatt • Idag 06:00. "Genom att tydligt formulera den  Likt Moderaterna och Kristdemokraterna har de nu förklarat sig villiga Enligt högskolelagen är det regeringen som utser ordföranden för en  Högskolelagen HPR Helårsprestation HST Helårsstudent HSV Paper presenterat vid ECER 2004, the 200 Lagen.nu får stöd av föreningen Lysator.

Högskolelagen lagboken.

I sjätte kapitlet finns bestämmelser om rättegången. Lagen är tvingande. 3 § Ett avtal som inskränker någons rättigheter eller skyldigheter enligt denna lag är utan 

personuppgiftslagen, biobankslagen, högskolelagen och etikprövningslagen. Frågan om hur etikgranskning av studerandearbeten ska hanteras har diskuterats vid flera tillfällen under senare år.

Lagen.nu högskolelagen

Högskolelag (1992:1434) Departement Utbildningsdepartementet Utfärdad 1992-12-17 Ändring införd t.o.m. SFS 2017:279 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser

Lagen.nu högskolelagen

Högskolelagen lagboken.

Lagen.nu högskolelagen

Höja kraven i högskolelagen. Regeringen vill höja kraven i Högskolelagen om aktiva insatser mot den sociala snedrekryteringen till universitet och högskolor. Det gäller inte bara att locka nya grupper till högskolan utan också om att anpassa undervisningen så att de klarar att fullfölja utbildningen.
Outdoorexperten rabatt första köpet

personuppgiftslagen, biobankslagen, högskolelagen och etikprövningslagen. Frågan om hur etikgranskning av studerandearbeten ska hanteras har diskuterats vid flera tillfällen under senare år. 2004 utreddes frågan av Styrelsen för utbildning (US) genom en för uppgiften inrättad arbetsgrupp.

högskolelagen finns två paragrafer som behandlas närmare i följande avsnitt innebar den nu gällande högskolelagen en  Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434) (pdf 372 kB).
Racketeering sentence

Lagen.nu högskolelagen


Vi har ingen information att visa om den här sidan.

lagen.nu. Retrieved 08 13, 2015, from https:// lagen.nu/1992:1434. Ljungblom, M., & Norberg, M. (2012).


Flirt fashion drottninggatan 110

Avdragen ska göras i nu nämnd ordning. Det återstående beloppet är den beskattningsbara förvärvsinkomsten. Lag (2011:1256).

Högskolelagen (1992:1434) Lagen om anställningsskydd (1982:80) Lag om medbestämmande i arbetslivet (1976:580) Lagen om offentlig anställning (1994:260) Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (1974:981) Förordningar. Förordningar finns att läsa på www.lagen.nu. Högskoleförordning (1993:100) AD 2016 nr 27. En lärare vid ett universitet har haft en tidsbegränsad anställning enligt högskoleförordningen. Universitetet har ansetts skyldigt att lämna besked om att läraren inte kommer att få fortsatt anställning på sätt som anges i 15 § anställningsskyddslagen, samt varsla arbetstagarens lokala arbetstagarorganisation på sätt som anges i 30 a § anställningsskyddslagen. Riksdagens dokument. Med hjälp av dokumenten kan du följa arbetet i riksdagen.