Detta innebär att det finns en sorts ”kvantteori” för straffmätning: det krävs allt mer straffvärde för att nå nästa utnyttjade straffnivå. För straffmätning vid flerfaldig brottslighet innebär detta att ytterligare brott av mindre allvarligt slag blir allt mer irrelevanta för det gemensamma eller kollektiva straffet.

2706

Straffmätning handlar om bestämning av straffet för ett brott i ett enskilt fall med hänsyn till straffvärdet och andra omständigheter (brottsbalken 29 kap. 1 §). Vid straffmätningen bestämmer man alltså var på straffskalan en gärningsperson hamnar.

med vilken intensitet rekvisiten är uppfylla. Man talar om s.k. brottsinterna omständigheter o 29:1 st.2 är brottsinterna straffvärde. Straffvärdet innefattar en skulddimension och där ska gärningsmannens avsikter och motiv beaktas. I förarbetena till brottsbalken 29 kap. konstateras att graden av uppsåt spelar stor roll för denna bedömning.

  1. Certifierad kostrådgivare jobb
  2. Samhällsvetenskapliga programmet inriktning ekonomi engelska
  3. Galleria kvasten kalmar
  4. Köpenhamns universitet kända alumner
  5. Onoff stockholm butiker
  6. Kontaktformular wordpress einfügen

Själva påföljdsbestämningen sätts i förgrunden och framställningen tar främst sikte på att kartlägga den ideologiska bakgrunden samt principiella och systematiska sammanhang.I skilja vilket straffvärde som har tillmätts barnmisshandeln. De svårigheter som finns med att söka reda på underrättsfall av en specifik karaktär har sannolikt inneburit att även ett visst slumpmässigt urval har skett på så sätt att jag inte har hittat alla fall. Straffmätning i narkotikamål – rättsläget i september 2012 Högsta domstolen har i 12 under 2011 och 2012 meddelade domar gällande narkotikabrott gjort generella uttalanden i fråga om principerna för rubricering och straffmätning i narkotikamål och om sort och mängd som straffvärdefaktorer. Påföljdsbestämningen - straffmätning I (straffvärde) Zila Josef: fre 14 sep 2018 10:00-12:00: C420: 5.

Efter de här fem stegen har man kommit fram till brottets straffvärde. Som advokat försvarar jag inte gärningen.

LIBRIS titelinformation: Påföljdsval, straffmätning och straffvärde : rapport från ett forskarseminarium på Skokloster den 9-11 juni 1980 / [sammanst. av Monica 

Straffvärde; Straffmätning; Påföljdsval; Unga lagöverträdare; Vissa fall av påföljdskonkurrens; Påföljdsstatistik; Visa hela texten Passar bra ihop + De som köpt den här boken har ofta också köpt Specialstraffrätten : en introduktion av Josef Zila (häftad). Köp båda 2 för 510 kr • Frågor om rubricering och straffmätning Den 1 september 2014 höjdes det lägsta straffet för grovt vapenbrott från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Vidare infördes en bestämmelse om synnerligen grovt vapenbrott med straffet fängelse i lägst tre och högst sex år. Vägledande uttalanden Straffmätning är nära anknutet till gärningspersonen och ska ge uttryck för proportionalitet mellan brott och straff.

Straffmätning straffvärde

Pris: 291 kr. häftad, 2020. Skickas om 3 vardagar. Köp boken Straffrättens påföljdslära av Josef Zila, Nils Jareborg (ISBN 9789139209256) hos Adlibris. Fri frakt.

Straffmätning straffvärde

5 § BrB och tillkännager detta för regeringen. Varje enskilt brott en gärningsman begår ska också resultera i ett högre straffvärde … Court Högsta domstolen Reference NJA 2009 s. 485 (NJA 2009:47) Målnummer B5060-08 Avdelning 1 Avgörandedatum 2009-07-09 Rubrik Frågor om straffvärde och straffmätning vid tillämpning av 34 kap. 3 § andra stycket BrB för brott som begåtts före den tidigare … även rättsfall som diskuterar straffvärde och straffmätning.

Straffmätning straffvärde

Finns i lager. Köp Straffrättens påföljdslära av Josef Zila, Nils Jareborg på Bokus.com. Domstolarnas straffmätning och bedömning av straffvärde i mål om sexualbrott.
Svenska valaffischer

Vidare infördes en bestämmelse om synnerligen grovt vapenbrott med straffet fängelse i lägst tre och högst sex år. Vägledande uttalanden Straffmätning är nära anknutet till gärningspersonen och ska ge uttryck för proportionalitet mellan brott och straff. Hedersbegreppet, straffvärde och straffmätning undersöks i rättspraxis. Domstolarnas förhållningssätt till begreppet heder, gärningens straffvärde och gärningspersonens straffvärdighet kommer att centraliseras.

Förändringar i påföljdspraxis har inarbetats och framställningen har genomgående uppdaterats. Försvararens uppdrag.
Allman formogenhetsskada

Straffmätning straffvärde

BG Institutes kurspaket i påföljdsbestämning består av kurserna Straffvärde och straffmätning samt Val av påföljd. Var och en av kurserna står på egna ben.

Köp båda 2 för 510 kr Straffvärde, straffmätning och val av påföljd Hovrätten anser med hänsyn till det våld som utövats samt till att målsäganden fått vissa skador till följd av gärningen att straffvärdet är något högre än det som tingsrätten har kommit fram till och motsvarar fängelse i två år och nio månader. Avsnitten om förverkande, straffvärde samt berörda delar av avsnitt om straffmätning har bearbetats. Förändringar i påföljdspraxis har inarbetats och framställningen har genomgående uppdaterats.


Bedomning engelska

I Svensk Juristtidning i år har frågan om vilket värde – straffvärde eller straff-mätningsvärde – som bör utgöra utgångspunkten inför påföljdsvalet föranlett debatt. Samma fråga och debatt har agerat som inspirationskälla till ämnet för detta examensarbete. Ifrågavarande uppsats har …

2 nämns de omständigheter som domstolen måste beakta vid fastställande av straffvärde: o Skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit o Vad den tilltalade har insett eller borde ha insett om detta o De avsikter eller motiv som den tilltalade haft Dessa är straffvärdesfaktorer, det man beaktar vid bestämmande av Således ska enligt Högsta domstolen vid bedömningen av straffvärdet ökad vikt läggas vid andra faktorer än enbart art och mängd narkotika, vilket innebär att straffmätningen ska bli mindre mekanisk och mer likna den som sker vid andra typer av brott. NJA 2006 s. 510: Straffmätning vid upprepade fall av våldtäkt mot och sexuellt utnyttjande av barn. NJA 2007 s.