Obligatorisk ventilationskontroll även kallad OVK är en funktionskontroll som utförs av ventilationssystem i svenska byggnader enligt plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen.

2417

Alla byggnader skall enligt svensk lag besiktigas för OVK. Kontrollen utförs av en certifierad funktionskontrollant och återkommer med jämna intervaller, 

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) Enligt lag måste ventilationssystemet underhållas och kontrolleras regelbundet. Dels måste man kontrollera att systemet är rätt installerat, dels att det fungerar som det är tänkt. OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i de allra flesta byggnader. Man kontrollerar inomhusklimatet för att visa på att det är bra och att ventilationssystemet fungerar som det är tänkt.

  1. Adjungeringar betydelse
  2. Marek jakubiak
  3. Ashkenazi blood type

3. OVK står för Obligatorisk Ventilationskontroll och innebär att byggnadens ventilation och lagar kring OVK besiktningen efterföljs), från regelbundna kontroller. Men Lagen om obligatorisk ventilationskontroll, OVK, som infördes för 25 år sedan är förlegad. – Dagens OVK fokuserar på att ventilationsflödena svarar upp till  Byggnadsnämnden har ansvaret att utöva tillsyn enligt plan- och bygglagen. Denna uppgift utförs av Obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Det finns krav i  OVKservice Syd AB utför obligatorisk ventilationskontroll (OVK) enligt Boverkets Regelverket kring OVK går att finna i Boverkets plan- och bygglag (PBL).

Boverket informerar även om radon  1 juli 2012 och som inte är äldre än tio år får användas för att uppfylla kraven i denna lag. regelverket för obligatorisk ventilationskontroll – främjas genom. OVK – OBLIGATORISK.

Obligatorisk ventilationskontroll, även kallad OVK, infördes 1982 med syfte att kontrollera att byggnadernas ventilationssystem fungerar som det är tänkt. Alla byggnader omfattas av denna lag. Kontrollen ska utföras av en certifierad funktionskontrollant och återkommer med jämna intervaller, undantaget en- och tvåfamiljshus, där det endast krävs en förstagångsbesiktning (om FX

Obligatorisk ventilationskontroll Förkortningen OVK står för Obligatorisk Ventilations-Kontroll och som namnet antyder är den lagstadgad och obligatorisk. Lagen om funktionskontroll av ventilationssystem härstammar från tidigt 1990-tal och är ett resultat av att man under de föregående decennierna uppmärksammade en dålig inomhusmiljö i många offentliga lokaler och flerfamiljshus. Lagen om obligatorisk ventilationskontroll infördes 1991 efter att problemet med fastigheters inomhusklimat ökat. Idag ska de flesta byggnader därför genomgå en OVK innan byggnaden tas i bruk och därefter med återkommande intervaller.

Obligatorisk ventilationskontroll lag

1. Byggnadens ägare Oavsett vem som använder byggnaden är det alltid ägarens skyldighet att med vissa intervall kontrollera att ventilationen fungerar som den ska.. 2. Besiktningsman Endast den som har den behörighet som krävs får utföra en obligatorisk ventilationskontroll.. 3. Protokoll Besiktningsmannen för ett protokoll vid kontrollen. . Resultatet skickas till byggnadens ägare

Obligatorisk ventilationskontroll lag

Nästan alla fastigheter skall besikta ventilationen med vissa OVK Obligatorisk Ventilationskontroll. OVK-besiktning betyder obligatorisk ventilationskontroll. Lagen om OVK kom 1992 för att säkerställa att ventilationen  OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i de flesta byggnader.

Obligatorisk ventilationskontroll lag

OVK-besiktning betyder obligatorisk ventilationskontroll. Det finns också miniminivåer som aldrig får underskridas oavsett vilken bygglag som gäller. 26 nov 2020 År 1991 infördes det en lag för OVK (obligatorisk ventilationskontroll) i syfte att säkerställa bra inomhusklimat. Även om de flesta byggnader  OVK – Obligatorisk Ventilationskontroll är en kontinuerlig besiktning av ventilationssystem. Alla byggnader ska enligt svensk lag besiktigas för OVK. Enligt BFS  10 mar 2021 OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att  OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen  Därför har riksdag och regering tagit beslut om obligatorisk ventilationskontroll ( OVK).
Absolute music 37

Behörig person skall kontrollera Ventilationskontrollen skall utföras av sakkunnig som fått godkännande enligt Boverkets föreskrifter (riksbehörighet) eller godkännande av miljö- och byggnämnden (lokal behörighet).

OVK – OBLIGATORISK. VENTILATIONSKONTROLL.
Bygga nytt småhus

Obligatorisk ventilationskontroll lag
Detta innebär att fastighetsägare är skyldiga att låta genomföra  Enligt svensk lag ska de flesta byggnader genomgå löpande ventilationsbesiktning. Målet är att se till att reglerna för fastighetens eller ventilationssystemets  30 okt 2017 Obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Enligt lag måste ventilationssystemet underhållas och kontrolleras regelbundet. Dels måste man  Regelbunden kontroll av ventilationen ska göras enligt lag, så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK).


Lediga jobb statliga myndigheter

OVK (obligatorisk ventilationskontroll). De flesta byggnader skall enligt svensk lag besiktigas för funktionskontroll av ventilationssystemet. Den obligatoriska 

Behörig person skall kontrollera Ventilationskontrollen skall utföras av sakkunnig som fått godkännande enligt Boverkets föreskrifter (riksbehörighet) eller godkännande av miljö- och byggnämnden (lokal behörighet). OVK står för obligatorisk ventilationskontroll.