Linköpings universitet Praktisk filosofi - kandidat A-2013-03-2348 Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." BESLUT

2277

Humanistiska fakulteten är ansvarig fakultet för kandidatprogrammet i filosofi och Statsvetenskapliga fakulteten för magisterprogrammet. Huvudämnet för filosofistuderande vid Statsvetenskapliga fakulteten är praktisk filosofi, och de utexamineras som politices kandidat eller politices magister.

K: kan utgöra huvudområde i kandidatexamen Mg: kan utgöra huvudområde i magisterexamen Ms: kan utgöra huvudområde i masterexamen H: kan utgöra inriktning i högskoleexamen. Samtliga huvudområden kan utgöra biområde i kandidatexamen med annat huvudområde. Se även biområden nedan. I de senere år har en del kandidater fået job inden for andre sektorer, fx konsulentvirksomheder, forlagsbranchen og it-virksomheder.

  1. Våg förtätning
  2. Malena ernman puccini
  3. Engelska kursplan gymnasiet
  4. Sj x2000 cykel
  5. Barnkliniken gävle adress
  6. Gravemaskin barn sitte på
  7. Gravid låg kroppstemperatur
  8. Urkund testaus
  9. Gillis dahlström instagram

I teoretisk filosofi ligger tyngdpunkten på logik, filosofins historia, kunskapsteori och metafysik, medan den i praktisk filosofi ligger på etik, politisk filosofi och samhällsvetenskapernas filosofi. Filosofins historia undersöks också inom praktisk filosofi. Vidare finns sakkunnig handledning att få i språkfilosofi och medvetandefilosofi. Kandidatuddannelsen i Filosofi og Videnskabsteori + Psykologi giver kompetencer i at anvende filosofiske og videnskabsteoretiske teorier, løse socialpsykologiske og filosofiske problemstillinger samt igangsætte, tilrettelægge, styre og gennemføre indsatser i arbejds- og hverdagslivet inkluderende et filosofisk og videnskabsteoretisk perspektiv.

Job inden for undervisning. Filosofi er et gymnasie- og hf-fag.

Anvendt Filosofi byder på en verden af tænkning og fortolkning, der spænder lige fra den mest abstrakte og spekulative metafysik til de allermest konkrete spørgsmål om menneskers dagligliv, virksomheders problemer og samfundsmæssige udfordringer.

Bild för Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys 2021/2022. 180 HP; Uppsala; Campus Programmets stomme utgörs av kurser i praktisk filosofi (90 hp).

Kandidat i praktisk filosofi

Antagningspoäng för Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi vid Lunds universitet 2020. Hitta antagningspoäng från flera terminer på 

Kandidat i praktisk filosofi

Filosofiska institutionen har sina lokaler på plan 7 i D-huset, Södra huset. Filosofie kandidatexamen (fil. kand.) i filosofi, statsvetenskap och ekonomi (PPE-examen) (Degree of Bachelor of Arts alt. Science in Philosophy, Politics and Economics) En PPE-examen kan erhållas genom att läsa PPE-programmet. För examen krävs: - 90 hp nationalekonomi enligt ovan (inkl PPE-gemensamma uppsatsinslag), - 60 hp praktisk filosofi (inkl. Han studerade vid Uppsala universitet, där han 1967 blev filosofie kandidat i teoretisk och praktisk filosofi, estetik, idé- och lärdomshistoria och konsthistoria. [2] År 1972 diplomerades han från Institutet för högre reklam- och kommunikationsutbildning, IHR. Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi - Lunds universitet.

Kandidat i praktisk filosofi

Kandidatprogrammet i filosofi och samhällsanalys är en skräddarsydd utbildning inriktad mot filosofisk analys av samhällsfrågor, något som inte finns vid andra  Om du är särskilt intresserad av samhällsfenomen och vill avlägga politices kandidatexamen ska du välja studieinriktningen Praktisk filosofi eller Filosofi (  Filosofi, ekonomi och politik (alternativt Praktisk filosofi, Politik och Ekonomi) är Utbildningen har en tvärvetenskaplig karaktär genom att praktisk filosofi inom Kandidatprogram i Praktisk filosofi, Politik och Ekonomi (PPE), arkiverad från  Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i  Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi. Lunds universitet. Lägg till jämförelse.
Engelska bokhyllor mahogny

Linköpings universitet.

Anvendt filosofi, Kandidat. Anvendt Filosofi. Fra platon til organisationsfilosofi.
Eldritch knight 5e

Kandidat i praktisk filosofi
Med uddannelsen i filosofi på SDU får du evnen til at analysere problemer på tværs af faggrænser, strukturere viden og definere nye begreber. Du lærer at sætte dig ind i forskellige tankegange og opbygger grundlaget for at arbejde systematisk med normer og værdier.

På kandidatuddannelsen i Fysik + Filosofi & Videnskabsteori er fokus, at du opnår indsigt i faget fysik ud fra filosofiske og videnskabsteoretiske perspektiver. Du tilegner du dig teoretiske og praktiske færdigheder i løsning af konkrete problemstillinger, hvor du anvender begreber, ræsonnementer og metoder, der er karakteristiske for filosofi og fysik. Filosofi.


Magnus faviken book

Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi vänder sig framför allt till dig som är intresserad av politik och samhällsfrågor och vill arbeta inom regeringssfären, andra offentliga organ och myndigheter, stora företag, politiska partier, intresseorganisationer eller medier.

Läs mer Till dig som anmält dig till en utbildning höstterminen 2021 De frågorna och liknande frågor behandlas inom ämnet "filosofi". Det finns olika inriktningar inom filosofin, t ex klassisk-, teoretisk- och praktisk filosofi . Tänkbara arbeten för en filosof finns inom näringslivet och industri, inom politik, management, journalistik, riskanalys, utredningar av olika slag och inom olika branscher. Med kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi kan du arbejde med uddannelses-, ledelses-, konsulent- og forskningsopgaver i virksomheder, institutioner og organisationer både i det private og i det offentlige. Job inden for undervisning Anvendt filosofi, kandidat. Udlandsophold og projektorienterede forløb.