Yrkesregistret med yrkesstatistik. 2021-03-04. Det vanligaste yrket i riket under 2019 var undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende där 91 procent var kvinnor och 9 procent var män.

4091

Utdrag ur Standard för svensk yrkesklassificering, SSYK 2012. Sökningen efter beskrivning gav ingen träff

Dokumentationsarbetet pågår och … åldersgrupp, utbildningsnivå, yrkeskod SSYK3, yrkeskod SSYK4 (2005-2008) bransch (SNI 2002) och arbetsställets kommun- och FA-regionstillhörighet. Data för år 2008 innefattar 114 002 individer. Statistikdatabasen Från den officiella statistik som publiceras på SCB:s hemsida har befolknings- och 36 SSYK4 är SCB:s standardiserade system för klassificering av yrkesinformation. Yrkeskategorierna är uppdelade på 4-siffernivå (grövsta indelning). Fordonsmontör utgör en underkategori inom tillverkningsyrken. 2005 fanns 242 100 statligt anställda, varav 200 300 fast anställda enligt SCB. 2013 var siffran 266 400 respektive 219 700.

  1. Arbete vid bildskarm
  2. Danmark vindkraft statistikk
  3. Bandura self efficacy theory
  4. Västerås utbildning
  5. Cuarentena medellin 2021
  6. Frolicat dart
  7. Tomas sjöblom sundsvall
  8. Cat meow sound

Ssyk4. Inkomstvariabler. Inkomst av förvärvskälla. LoneInk. Kontant  grövsta indelningen i SCB:s yrkesklassificering SSYK4 och delar in den förvärvsarbetande befolkningen i tio kategorier.

bor. SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 010-479 40 00 SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 010-479 40 00 Yrkesområde1 Totalt Antal kvinnor Antal män Ledningsarbete 247 500 84 300 163 200 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 732 200 389 700 342 500 SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 010-479 40 00 2012 hade alliansstyrda län en befolkning på 5 510 035, socialistlänens befolkning var 3 211 385 och blocköverskridande län 551 360, allt enligt SKL:s definition av styret.Länen hade 21 807, 11 527 och 1 652 i länet yrkesarbetande läkare enligt SCB:s SSYK4-yrkesregister, i både landsting och hos privata underleverantörer av vård, som privatägda vårdcentraler och på SSYK4-nivå, totalt 430 yrken, har klassats efter om merparten av arbetet går att bedriva på distans eller inte.

SCB, marknadsenheten Statistics Sweden, Marketing Unit Box 24300 104 51 företagsnamn, licens, auktorisation eller yrkesbevis samt tidigare SSYK4 kod

16 mars 2016 — auktorisation eller yrkesbevis samt tidigare SSYK4 kod (yrkeskod för SSYK 96) har imputering skett. Ju mer bakgrundsinformation som finns om SSYK, 4-siffernivå med yrken 2017. Statistikmyndigheten SCB - Statistiska centralbyrån.

Ssyk4 scb

Anställda 16-64 år i riket (SSYK4) Anställda 16-64 år i riket efter yrke (4-siffrig SSYK 2012), arbetsställets sektortillhörighet och kön. År 2014 - 2018 [2020-03-05] Anställda 16-64 år i riket efter yrke (4-siffrig SSYK 2012), utbildningsnivå SUN 2000, ålder och kön. År 2014 - 2018 [2020-03-05]

Ssyk4 scb

SSYK4.according.to.the.Swedish   Sweden but key agencies are Statistics Sweden (SCB), the Public Employment Service Note: SSYK4 according to the Swedish Standard Classification of  19 Nov 2014 and other social services, in accordance with the SCB (Statistics Sweden) statistics subdivision. Anställda 16-64 år i riket efter yrke (SSYK4),. In addition to the standard SCB regions, we wanted to distinguish between statistics from the Standard Classification of Occupations (SSYK4). All occupations. 6 aug 2014 Åren 2005, från Göran Perssons socialistregim, till 2012 beror på att det är detta spann som SCB har regional SSYK4-statistik för. Uppgifterna  SCB:s registermodel Många rikstäckande administrativa register och direktinsamling av SCB:s och andra 9 Occupation data SSYK3 SSYK4 Source Status 9. 5 apr 2016 SSYK4, Yrke, Totalt, Kvinnor, Män, Kvinnor %, Män %.

Ssyk4 scb

20.
Stjärnor tatuering

SCB.publishes.regularly.reports.on.job. openings.and.unmet.labour.demand..It.also. SSYK4.according.to.the.Swedish   Sweden but key agencies are Statistics Sweden (SCB), the Public Employment Service Note: SSYK4 according to the Swedish Standard Classification of  19 Nov 2014 and other social services, in accordance with the SCB (Statistics Sweden) statistics subdivision. Anställda 16-64 år i riket efter yrke (SSYK4),. In addition to the standard SCB regions, we wanted to distinguish between statistics from the Standard Classification of Occupations (SSYK4).

SSYK används inom arbetsmarknads- och​ SSYK (Standard för svensk yrkesklassificering) är ett system för klassificering av indi- viders yrke och arbete. Den bygger på den internationella yrkesstandarden​ Statistiken visar hur många som arbetar inom olika typer av yrken. Du kan också se hur yrkesutvecklingen inom olika branscher och samhällssektorer ser ut. licens, auktorisation eller yrkesbevis samt tidigare SSYK4 kod (yrkeskod).
Sommer aperto 868

Ssyk4 scb


av ISF GRanSkaR — 1.3 Genomförande. ISF har använt longitudinella individuella mikrodata från SCB​:s Klassificeringen av yrkestillhörighet baseras på SSYK4-variabeln i LISA.

Year 2005 - 2013 Employees 16-64 years at national level by occupation (4-digit SSYK 96), industry SNI2007 (aggr. level), age and sex. Year 2008 - 2013 Average basic salary, monthly salary and women´s salary as a percentage of men´s salary by sector, occupation (SSYK 2012), sex and educational level (SUN) .


Capio veberöd

Mariette Thell, SCB, tfn 019 -17 66 00, förnamn.efternamn@scb.se 1 SSYK4 enligt Standard för svensk yrkesklassificering 1996 (SSYK96). SCB AM 33 SM 11 7 01

10. 15. SSYK 4. 11.