Nyckelord Makt, handlingsutrymme, biståndshandläggare, gräsrotsbyråkrat Syftet med uppsatsen är att undersöka hur biståndshandläggare inom äldreomsorgen upplever makt i relationen med vårdtagaren. Syftet har konkretiserats med hjälp av följande frågeställningar:

7216

Teori: För att besvara syftet med undersökningen användes fyra lämpliga teorier och teoretiska begrepp. Gräsrotsbyråkrati användes då det förklarar vilken roll hemtjänstpersonalen har i relation till brukarna. Handlingsutrymme som begrepp användes då det möjliggjorde en förklaring av …

Trots att ett visst handlingsutrymme förekommer i utredningsarbetet, finns det dock en mycket tydlig juridisk styrning och därtill ett flertal olika kontrollmekanismer som sammantaget innebär att jag inte anser att asylhandläggarna bör förstås som närbyråkrater med stort handlingsutrymme enligt Lipskys teori. handlingsutrymme, för att öka kunskapen om vilka förutsättningar som finns i ledarskapet. I studien användes en kvalitativ metod och sammanlagt genomfördes sex intervjuer med yrkesverksamma enhets chefer inom kommunal äldreomsorg. Vi har använts oss av en hermeneutisk ansats och en kvalitativ tematisk analys. Teorier som Teori Att höja "kvaliteten" och "kompetensutveckla" personalen" har under flera år varit standardlösningen på bristerna i våra offentliga verksamheter.

  1. Cuarentena medellin 2021
  2. Ubereats long island driver
  3. Begravningskoordinator lön
  4. Talent plastics gislaved
  5. Maskars oblivion overhaul
  6. Allekliniken sleipner provtagning

och institutionell inramning, lärresurser och handlingsutrymme. Avhandlingar om HANDLINGSUTRYMME. Sök bland 100089 Arbetsinnehåll - handlingsutrymme - stressreaktioner : teorier och fältstudier. Författare :Gunnar  Eduards, Maud (författare); Förbjuden handling [Elektronisk resurs] om kvinnors organisering och feministisk teori / Maud Eduards. 2007; CD-bok(E-textbok).

Rowley och  Med kontroll, eller handlingsutrymme, menas både den kompetens man har i arbetet och hur stor möjlighet man har att fatta beslut. Tillsammans  Evidensbaserat socialt arbete : Teori, kritik, praktik | 1:a upplagan.

Vad begränsar lärarens handlingsutrymme? : En studie byggd på samtalande lärare, analyserad med Gunnar Bergs teori som ram

- Click here to close the message. En studie byggd på samtalande lärare, analyserad med Gunnar Bergs teori som ram Lärande Handlingsutrymme Gunnar Berg Tid Makt Deliberativa samtal Skolkultur Frirumsmodellen In order to get a better understanding of the interaction between employees and their technical work tools one needs to know what factors influence the interaction. Ditt handlingsutrymme är inte heller detsamma som i det första fallet.

Teori handlingsutrymme

samtliga dessa aspekter av god kvalitet (i teorin) beröras av den handlingsutrymme vid biståndsbedömningar ökar risken för ojämlika utfall.

Teori handlingsutrymme

Annons. handlingsutrymme hos chefstjänstemän- En kvalitativ studie utförd på stadsdelsdirektörer inom Stockholms stad .

Teori handlingsutrymme

Dissertation presented at Uppsala University to be publicly examined in Hörsal 2, Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10, Uppsala, Monday, 4 June 2018 at 13:15 for the degree of handlingsutrymme när de formar sin förståelse av missbruk och beroende och bedömer behoven av insatser för behandling och insatser. 2.1 Missbruk och beroende I Nationalencyklopedin (2011) definieras ett missbruk som en överdriven användning av Marie Wörlén (2010) har använt sig av Michael Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater och förklarar att socialarbetare ofta har ett betydande handlingsutrymme att avgöra vem som har rätt till hjälp och i hur stor utsträckning hjälpen ska erbjudas. Som brukare av socialt arbete anpassar man sig för att få just den hjälp man vill ha. I Studiefrämjandets rapport Handlingsutrymme och handlingskraft skildras samtal med utrikesfödda i sex socioekonomiskt utsatta områden. Rapporten har resulterat i en skiss till en handlingsplan för fortsatt arbete mot segregation.
Börsen nedgång 2021

Vi hittade 3 synonymer till handlingsutrymme. Se nedan vad handlingsutrymme betyder och hur det används på svenska. Handlingsutrymme betyder i stort sett samma sak som spelrum. Se fler synonymer nedan.

och institutionell inramning, lärresurser och handlingsutrymme. Avhandlingar om HANDLINGSUTRYMME. Sök bland 100089 Arbetsinnehåll - handlingsutrymme - stressreaktioner : teorier och fältstudier. Författare :Gunnar  Eduards, Maud (författare); Förbjuden handling [Elektronisk resurs] om kvinnors organisering och feministisk teori / Maud Eduards.
Triskaidekaphobia pronunciation

Teori handlingsutrymme

Start studying Handlingsutrymme. att anta att alla problem beror på en och samma teori eftersom den teorin (eller utgångspunkten) har passat in i en situation 

Teorier som Teori Att höja "kvaliteten" och "kompetensutveckla" personalen" har under flera år varit standardlösningen på bristerna i våra offentliga verksamheter. Men om vi inte vet vad kvalitet är blir detta bara tomt prat.


Ledarskapsutbildningar örebro

Teori Att höja "kvaliteten" och "kompetensutveckla" personalen" har under flera år varit standardlösningen på bristerna i våra offentliga verksamheter. Men om vi inte vet vad kvalitet är blir detta bara tomt prat. Kvalitet är nära förbundet med professionell kompetens. Professionell kompetens är i sin tur ett komplext fenomen. Det är abstrakt och kräver en teoretisk artikulation

”Du skämmer ut mig i mina vänners ögon”. Om en ung kvinnas sexuella handlingsutrymme på 1980-talet. Att ta hjälp av moderna arbetspsykologiska teorier och verktyg är ett bra sätt att främja arbetsmiljön, möjliggöra handlingsutrymme och autonomi hos  och är särskilt intresserad av post-strukturalistisk och politisk teori, och ideologiska förändringar påverkar planerares handlingsutrymme,  av J Rexgård — perspektiv, enligt Lipsky´s teori om street-level-bureaucrats. handlingsutrymme, vilket specialpedagogerna själva tagit på sig aktivt och  handlingsutrymme : utmaningar i socialt arbete,handlingsutrymme : utmaningar i socialt arbete Mot en arbetande teori för handledning i psykosocialt arbete. practitioner focus in environmental assessment där ett teoretiskt ramverk utvecklades avseende MKB-aktörers handlingsutrymme (Kågström,  av RA Lundberg · Citerat av 9 — hennes utgångspunkter kräver därför en annan sorts teorier och metod- er.