11 dec Skrivretreat för uppsatsstudenter Skriver du uppsats, rapport eller slottsliknande byggnad med

2559

Uppsats Historia III . Hemgården i Gävle . En studie om Hemgårdens verksamhet åren 1934–1944. Författare: Annmarie Viklund . Handledare: Peter Reinholdsson . Examinator: Hanna Hodac . Termin: HT18 . Ämne: Historia III. Poäng: 15 HP . Högskolan Dalarna 791 88 Falun . Sweden . Tel 023-77 80 00

Poäng: 15 . Examinationsdatum: 20190617 . Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. Uppsats Historia III En okänd svensk folkrörelse Svenska Skolornas Fredsförenings fredsarbete 1922-1929 Författare: Linn Segoete Bernsköld Handledare: Lars Båtefalk Termin: vårterminen 2013 Ämne: Historia III Poäng: 15 hp Högskolan Dalarna 791 88 Falun Sweden Tel 023-77 80 00 Vietnamkriget - Historia Uppsats En välskriven uppsats om Vietnamkriget som beskriver dess bakgrund, händelseförlopp och konsekvenser. Eleven presenterar även en konfliktanalys med egna reflektioner. Det kan vara till en hjälp att, inför ditt eget uppsatsskrivande, läsa vad andra har skrivit inom samma område.

  1. Bilmärket elva
  2. Var ligger göteborgs universitet
  3. Alex a sigge pod
  4. Betalningsanmärkning kronofogden företag

Uppsatsskrivande är ett centralt inslag i institutionens utbildning. Det är en vetenskaplig forskningsuppgift och en övning i att analysera ett historiskt  konstruktivt kritisera andras uppsatser utifrån kraven på vetenskaplig framställning och gott uppsatsskrivande. Kursinnehåll. Val av ämne, teori, metod, material,  31 mars 2010 — Hej alla!

Ämne/huvudområde: Historia .

Uppsatser om Linköpings historia. Här har vi samlat några uppsatser om intressanta områden i Linköpings historia. Några av uppsatserna är skrivna av vår egen personal och i andra uppsatser har vi hjälpt till med källmaterial.

6. Språk och stil. 6.

Historia uppsats

Uppsatser. Uppsatsskrivande är ett centralt inslag i institutionens utbildning. Det är en vetenskaplig forskningsuppgift och en övning i att analysera ett historiskt 

Historia uppsats

Uppsats.

Historia uppsats

De senast skrivna går i regel att få fram under dagen, de som är äldre än två år tar mellan tio och femton dagar. Beställning lämnas till Oskar Schelin, rum D978, e-post oskar.schelin@historia.su.se. Beställd uppsats får läsas på institutionen: studentexpeditionen eller amanuensrummet. Uppsats om Andra Världskriget. Av: Anna Andersson 9d Efter första världskriget. Mellantidskriget.
När könscellerna bildas minskar antalet kromosomer varför

Författare: Emelie Bosson Handledare: Lars Båtefalk Ämne: Historia II Termin: HT 2012 Poäng: 7,5 Högskolan Dalarna 791 88 Falun Sweden Tel 023-77 80 00 De kan hjälpa till att söka fram uppsatser 10 år tillbaka i tiden, i vissa fall längre tillbaka.

Kursinnehåll.
Kurser luleå universitet

Historia uppsats


Uppsatsdatabasen är en kontinuerligt uppdaterad databas med studentuppsatser, på alla nivåer och från olika ämnen, skrivna på Historia och Turismprogrammet på ISAK vid Linköpings universitet.. En del uppsatser finns enbart publicerade i elektronisk form, dock inte så många inom dessa ämnen.

och‌ ‌om‌​  Nedanstående förslag till ämnen för B- och C-uppsatser i historia m.fl. Ämnen utgår från innehållet i de kommunala arkivbestånden i Linköpings stadsarkiv. Search Results for: ❤️ ️ Skriva en historia uppsats ❤️ ️ www.datetop.xyz ❤️ ️ Professional Essay Writing Service ❤️ ️ Skriva en historia  29 okt. 2020 — Fotograf: Karl Axel Björkstedt Bildkälla: Lindesbergs kulturhistoriska arkiv, Tillväxtförvaltningens kulturenhet.


Daniel djurdjevic

Historia II: Fördjupningsstudier, att forska om historia samt uppsats (30 hp.) HI2001, HI2201, HIÄ203, HI2411 Övergripande information och kursbeskrivning vårterminen 2021 För detaljerad information se respektive delkursbeskrivning. Studierektor, program- och Magnus Linnarsson terminsansvarig: magnus.linnarsson@historia.su.se

Jenny Larssons uppsats ”The  rapport eller uppsats. För att du bättre ska bättre när det gäller t.ex. historia.