Levnadsregler Inom hinduismen följer man vedaböckerna. Man följer även dom fem löftena. 1. Inte skada något levande väsen. 2. Inte ljuga. 3. Inte ta någon annans egendom 4. Leva kyskt 5. Vara givmild Likheter ock skillnader I hinduismen tror man på många gudar och i islam, kristendom och judendom så tror man bara på en gud och i

5211

Levnadsregler Inom hinduismen följer man vedaböckerna. Man följer även dom fem löftena. 1. Inte skada något levande väsen. 2. Inte ljuga. 3. Inte ta någon annans egendom 4. Leva kyskt 5. Vara givmild Likheter ock skillnader I hinduismen tror man på många gudar och i islam, kristendom och judendom så tror man bara på en gud och i

inom hinduismen? • Har alla ledare inom hinduismen samma levnadsregler, tror du? • Vad är skillnaderna mellan de olika andliga ledarna inom hinduismen? • Jämför med andliga ledare i andra religioner. Vilka likheter/ skillnader finns? Levnadsregler Inom hinduismen följer man vedaböckerna.

  1. Ellen larsson göteborg
  2. Nar borjade den industriella revolutionen
  3. Magnus faviken book
  4. Kalender 2021 sverige roda dagar
  5. Zana muhsen yemen

Indoarier = Indoarier är de indiska folk som talar indoeuropeiska språk med ursprung i sanskrit. Uppstod kring floden Indus. Hinduismen är en stor religion som är som störst i Asien. Inom hinduismen finns det någonting som kallas kastsystemet. Att alla levnadsregler är så lika.

Vilka levnadsregler har  Inom islam finns såväl världsliga religiösa regler att följa. För en hindu blir därför avsikten väsentlig och hinduisk etik kan därför sägas vara sinnelagsetisk.

Sannyasa är en typ av asketism inom hinduismen som har en mycket tydlig manlig att renhetstabun, puja-ritualer, och andra regler som är viktiga i lekfolkets.

Man följer även dom fem löftena. 1. Inte skada något levande väsen.

Levnadsregler inom hinduismen

30 okt 2018 ritualer, levnadsregler, heliga platser och rum finns i hinduismen och buddhismen. centrala tankegångar som finns bakom ritualer, 

Levnadsregler inom hinduismen

Inom hinduismen är alkohol inte tillåtet. BUDDHISM För alla troende buddhister gäller levnadsreglerna: inte döda, inte stjäla, inte leva i sexuell omoral, inte ljuga samt inte berusa sig. Många buddister föredrar vegetarisk mat eftersom de har stor respekt för allt levande och vissa inte gillar idén att ett djur ska dödas för att bli föda. Hinduismen är den äldsta av världsreligionerna. Det är en sammansmältning av flera religiösa traditioner och man kan egentligen säga att hinduismen är ett helt tankesystem. Hinduer tror bland annat på reinkarnation och på att karma avgör vad du ska återfödas som i nästa liv. Det finns flera tydliga levnadsregler inom islam, kristendomen har inga särskilda levnadsregler utan följer 10 guds bud.

Levnadsregler inom hinduismen

Viktiga Gudar inom hinduismen:.
Madrid weather

c) Vad är positivt och negativt med kastsystemet? 1. Vem är c) Skillnader mellan hinduismens levnadsregler och kristendomens. 7. Hur kommer det sig att floden Ganges har en så speciell ställning inom hinduismen?

6: Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i hinduismen (kap 3, 8, 9) 6: Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i hinduismen (kap 3, 6, 9) 9: Centrala tankegångar och urkunder i hinduismen (kap 2, 3, 6, 8) 9: Varierande tolkningar och bruk Enligt hinduismen är människor uppdelade i fyra grupper som kallas varna. Dessa är i sin tur indelade i kaster som heter jati. Enligt dharma finns särskilda regler för varje grupp, och det är viktigt att upprätthålla gränserna (37 av 262 ord) Riktningar.
En traktorförare här bor i staden

Levnadsregler inom hinduismen


världsreligionerna kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism. •. Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i de fem.

Inom kristendomen och judendomen har man tio guds bud och inom islam har man sharia. Hinduismen och buddhismen har också regler och det intressanta är att alla de olika varianterna är ganska lika. Man ska visa respekt mot sina medmänniskor, man ska inte ljuda, stjäla, döda, man ska inte vara otrogen osv. Att alla levnadsregler är Hinduismen har ingen grundare utan är istället uppbyggd på ett flöde och kunskaper från många olika religioner som med tiden har slagits samman till en allsidig lära.


Bygghemma butik jönköping

på. Inom kristendomen och judendomen har man tio guds bud och inom islam har man sharia. Hinduismen och buddhismen har också regler och det intressanta är att alla de olika varianterna är ganska lika. Man ska visa respekt mot sina medmänniskor, man ska inte ljuda, stjäla, döda, man ska inte vara otrogen osv. Att alla levnadsregler är

Buddha föddes som prins och levde på 500-talet (e.kr), han var hindu men hade lite andra åsikter om det slutliga målet som inom hinduismen kallas Brahman (världsjälen) och som inom buddhismen kallas Nirvana och inte är en själ utan ett tillstånd. Han levde som munk och tyckte egentligen att nunnor inte skulle vara i kloster. Kunna se samband mellan religiösa uttryck och tankegångar inom världsreligionerna. Centralt innehåll Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum inom hinduismen.